Afweermechanismen

De eerste afweerlaag gaat over het behoud van het sociale netwerk in weerwil van de eigen authentieke koers. Deze vorm van afweer produceert neuroses.

De tweede afweerlaag gaat over het behoud van het ego in weerwil van overgave aan instinctieve neigingen. Deze vorm van afweer produceert psychoses.

De derde afweerlaag (met de saboteur als regisseur in het centrum) komt alleen voor bij mensen met een prenataal trauma en gaat in werking op het moment dat er geen hartsverbinding met een extern object (hier bedoeld in de meest ruime zin) wordt ervaren. Het leven is dan zinloos en er wordt vaak ook geen bestaansrecht gevoeld. Het subject voelt zich afgescheiden/ge´soleerd/in de steek gelaten/eenzaam/verlaten door/verloren/nabestaande van een niet gekende ander. Deze vorm van afweer produceert uiteindelijk zelfdestructie nadat de buitenwereld is vernietigd.